Đào tạo

Lịch học Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 14 Cao đẳng chính quy
Ngày đăng: 03-08-2020

Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

 

- Thời gian: 07h30 từ ngày 10/08/2020 đến hết 28/08/2020 (học tất cả các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu)

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà học A1

Ghi chú: Sinh viên đăng nhập để xem lịch học chi tiết

 

 

Lịch thi kết thúc môn học học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 17-07-2020

- Lớp K14 - ĐIỆN1+

- Học lại K10, 11 và 12

- Thi lại K13

LỊCH THI LẦN 2 (THI LẠI)
Ngày đăng: 26-06-2020

Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

 

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, KHÓA 12 (NIÊN KHÓA 2017 - 2020)
Ngày đăng: 10-06-2020

1. Sinh viên so sánh thông tin cá nhân với thông tin trong file danh sách đính kèm, nếu có gì sai xót thì lên phòng Đào tạo gặp cô Minh (khi đi  mang theo Giấy khai sinh bản sao có công chứng trước ngày 17/6/2020).

2. Sinh viên nộp ảnh 3x4 cho Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 17/6/2020 để phục vụ cho việc in bằng.

3. Giáo viên chủ nhiệm nộp lại cho đ/c Minh - phòng Đào tạo trước ngày 18/6/2020.

Thông báo về việc tổ chức thi lần 2 (thi lại) học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 26-05-2020

Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

 

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 25-10-2019

- Thời gian: 23/10/2019 đến 15/11/2019

- Địa điểm: Phòng Đào tạo

Xem thêm

Thông báo

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, KHÓA 12 (NIÊN KHÓA 2017 - 2020)
Ngày đăng: 10-06-2020

1. Sinh viên so sánh thông tin cá nhân với thông tin trong file danh sách đính kèm, nếu có gì sai xót thì lên phòng Đào tạo gặp cô Minh (khi đi  mang theo Giấy khai sinh bản sao có công chứng trước ngày 17/6/2020).

2. Sinh viên nộp ảnh 3x4 cho Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 17/6/2020 để phục vụ cho việc in bằng.

3. Giáo viên chủ nhiệm nộp lại cho đ/c Minh - phòng Đào tạo trước ngày 18/6/2020.

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 4
Hôm qua: 104
Tổng cộng: 114017