Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 K13 NIÊN KHÓA 2018 - 2020
Ngày đăng: 23-09-2020

 

1. Sinh viên so sánh thông tin cá nhân với thông tin trong file danh sách đính kèm, nếu có gì sai xót thì lên phòng Đào tạo gặp cô Minh (khi đi  mang theo Giấy khai sinh bản sao có công chứng trước ngày 28/9/2020).

2. Sinh viên nộp 02 ảnh 3x4 cho Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 28/9/2020 để phục vụ cho việc in bằng.

3. Giáo viên chủ nhiệm nộp lại cho đ/c Minh - phòng Đào tạo trước ngày 29/9/2020.

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, KHÓA 12 (NIÊN KHÓA 2017 - 2020)
Ngày đăng: 10-06-2020

1. Sinh viên so sánh thông tin cá nhân với thông tin trong file danh sách đính kèm, nếu có gì sai xót thì lên phòng Đào tạo gặp cô Minh (khi đi  mang theo Giấy khai sinh bản sao có công chứng trước ngày 17/6/2020).

2. Sinh viên nộp ảnh 3x4 cho Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 17/6/2020 để phục vụ cho việc in bằng.

3. Giáo viên chủ nhiệm nộp lại cho đ/c Minh - phòng Đào tạo trước ngày 18/6/2020.

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 25-10-2019

- Thời gian: 23/10/2019 đến 15/11/2019

- Địa điểm: Phòng Đào tạo

Xem thêm

Thông báo

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, KHÓA 12 (NIÊN KHÓA 2017 - 2020)
Ngày đăng: 10-06-2020

1. Sinh viên so sánh thông tin cá nhân với thông tin trong file danh sách đính kèm, nếu có gì sai xót thì lên phòng Đào tạo gặp cô Minh (khi đi  mang theo Giấy khai sinh bản sao có công chứng trước ngày 17/6/2020).

2. Sinh viên nộp ảnh 3x4 cho Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 17/6/2020 để phục vụ cho việc in bằng.

3. Giáo viên chủ nhiệm nộp lại cho đ/c Minh - phòng Đào tạo trước ngày 18/6/2020.

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 6
Hôm nay: 168
Hôm qua: 94
Tổng cộng: 125719