Đào tạo

Lịch học môn chung khóa 14 và danh sách lớp
Ngày đăng: 16-08-2019

Tuần từ ngày 19/8/2019 đến 15/9/2019

THÔNG BÁO THI LẦN 2 (THI LẠI)
Ngày đăng: 30-07-2019

Thông báo số 91/TB-CĐCĐHN 29 tháng 7 năm 2019 về việc tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI
Ngày đăng: 28-05-2019

Xem thêm

Thông báo

Lịch học môn chung khóa 14 và danh sách lớp
Ngày đăng: 16-08-2019

Tuần từ ngày 19/8/2019 đến 15/9/2019

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI
Ngày đăng: 28-05-2019

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CỔNG THÔNG TIN HSSV TRÊN MOBILE
Ngày đăng: 02-05-2019

 HSSV thực hiện cài đặt Cổng thông tin HSSV theo hướng dẫn và sử dụng ứng dụng trên các smart-phone

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 110
Hôm qua: 100
Tổng cộng: 27468