Lịch học Giáo dục công dân tháng 04/2019

Căn cứ Kết luận cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt Nhà trường tháng 4/2019, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo:

- LỊCH HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA CÁC LỚP SINH VIÊN theo Kế hoạch 116A/KH-CĐCĐHN ngày 05/10/2018 trong tháng 4 năm 2019 được tạm hoãn cho đến khi có thông báo về thời gian, địa điểm cụ thể.

 

- Các lớp K12 Sinh hoạt lớp tại Phòng học theo sự bố trí của Phòng đào tạo.

- Các lớp K13 tập trung tại Hội trường A1 từ 13h15 đến 14h55: sinh hoạt chuyên đề "Kỹ năng mềm".

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 78
Hôm qua: 81
Tổng cộng: 24076