LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017 TUẦN TỪ 10/4/2017 ĐẾN 19/5/2017 [Update 28/4/2017]

Tải lịch thi tại đây


  

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016    2017
TUẦN TỪ 10/4/2017  ĐẾN  14/4/2017

 

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

Ghi chú

2

10/4/2017

 

Lớp K11-Điện1

Những NLCB của CNML 1

 

1p ( 29SV)

 

2

10/4/2017

 

Lớp K11-KT1, 2

Marketing căn bản

PM

3p ( 22SV/P)

 

2

10/4/2017

 

Lớp K11-QT1+
K11-XD1

Giáo dục thể chất 2

 

1p ( 43SV/P)

 

3

11/4/2017

 

Lớp K10-TH1

Đường lối CM của ĐCSVN

 

1p(30sv/p)

 

3

11/4/2017

 

Lớp K11-TH1+
K11-KT1,2

Giáo dục thể chất 2

 

3P ( 37sv/p)

 

3

11/4/2017

 

Lớp K9-QT1

Marketing dịch vụ

 

1p(28sv/p)

 

4

12/4/2017

 

Lớp K11-Điện1

Giáo dục thể chất 2

 

1p(29sv)

 

4

12/4/2017

 

Lớp K11-KT1, 2

Nguyên lý thống kê

TN

3p(26sv/p)

 

4

12/4/2017

 

Lớp K11-QT1

Marketing căn bản

PM

1p(26sv)

 

4

12/4/2017

 

Lớp K11-XD1

Vật lý đại cương

PM

1p(10sv)

 

5

13/4/2017

 

Lớp K10-TH1

Quản lý mạng máy tính

TN

2p(19sv/p)

 

5

13/4/2017

 

Lớp K11-TH1

Ngôn ngữ lập trình C/C ++

 

2p(20sv/p)

 

5

13/4/2017

 

Lớp K9-QT1

Chuyên đề tổng hợp

 

1p(8sv/p)

 

6

14/4/2017

 

Lớp K11-Điện1

Tiếng Anh 2

 

1p(29sv)

 

6

14/4/2017

 

Lớp K11-KT1, 2

Kinh tế vĩ mô

 

3p(26sv/p)

 

6

14/4/2017

 

Lớp K11-QT1

Pháp luật đại cương

PM

1p(24sv)

 

6

14/4/2017

 

Lớp K11-XD1

Những NLCB của CNML 1

 

1p(10sv)

 

 

GHI CHÚ:   

 + Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD,
GV và HS-SV xem lịch trên trang các nhân của mình (ở mục xem lịch thi ).

            + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 04/04/2017.
Ngày 05/4/2017 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

            + Lãnh đạo khoa và cố vấn học tập thông báo cho giảng viên, sinh viên trong các tuần tới thường xuyên cập nhật trang các nhân để xem lịch thi đợt 1 kỳ 2.

 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

Phòng Đào tạo

 


 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016    2017

TUẦN TỪ 17/4/2017  ĐẾN  21/4/2017

 

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

Ghi chú

2

17/4/2017

 

Lớp K11-Điện1+K11-XD1

Pháp luật đại cương

TN

2P (20sv/p)

 

4

19/4/2017

 

Lớp K11-Điện1

Vật lý đại cương

TN

1p (29sv)

 

4

19/4/2017

 

Lớp K11-XD1

Vật liệu xây dựng

 

1P (16sv)

 

 

GHI CHÚ:     + Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang các nhân của mình ( ở mục xem lịch thi ).

                        + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 10/04/2017. Ngày 11/4/2017 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

                        + Lãnh đạo khoa và cố vấn học tập thông báo cho giảng viên, sinh viên trong các tuần tới thường xuyên cập nhật trang các nhân để xem lịch thi đợt 1 kỳ 2.

 

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2017

 

Phòng Đào tạo


 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016    2017

TUẦN TỪ 24/4/2017  ĐẾN  28/4/2017

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

Ghi chú

2

24/4/2017

 

Lớp K9-Điện1

LT ƯDKTCN CNKT Điện, Điện tử

 

2P(25sv/p)

 

2

24/4/2017

 

Lớp K9-XD1

Nền và móng

 

1P(21sv)

 

3

25/4/2017

 

Lớp K9-TC1

Cơ sở ngành tổng hợp

 

1P(8sv)

 

4

26/4/2017

 

Lớp K9-XD1

Kết cấu

 

1P(20sv)

 

5

27/4/2017

 

Lớp K9-TC1

Chuyên ngành tổng hợp

 

1P(8sv)

 

6

28/4/2017

 

Lớp K9-XD1

Thi công và tổ chức
thi công

 

1P(20sv)

 

 

GHI CHÚ:     + Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang các nhân của mình ( ở mục xem lịch thi ).

                        + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 18/04/2017.
Ngày 19/4/2017 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

                        + Lãnh đạo khoa và cố vấn học tập thông báo cho giảng viên, sinh viên trong các tuần tới thường xuyên cập nhật trang các nhân để xem lịch thi đợt 1 kỳ 2.

 

 

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2017

 

Phòng Đào tạo

 

 

 

 

 


 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016  –  2017
TUẦN TỪ 03/5/2017  ĐẾN  05/5/2017

 

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

Ghi chú

4

3/5/2017

 

Lớp K10-Điện1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

1P(16sv)

 

4

3/5/2017

 

Lớp K10-QLXD1

Kinh tế xây dựng

 

1P(6sv)

 

6

5/5/2017

 

Lớp K10-Điện1

Vi xử lý

 

1P(19sv)

 

6

5/5/2017

 

Lớp K9-KT1, 2

Phân tích báo cáo tài chính

 

2P(32sv)

 

6

5/5/2017

 

Lớp K10-QLXD1

Pháp luật xây dựng

 

1P(6sv)

 

 

GHI CHÚ:     + Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang các nhân của mình (ở mục xem lịch thi).

                        + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 26/04/2017. Ngày 27/4/2017 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

                        + Lãnh đạo khoa và cố vấn học tập thông báo cho giảng viên, sinh viên trong các tuần tới thường xuyên cập nhật trang các nhân để xem lịch thi đợt 1 kỳ 2.

 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

Phòng Đào tạo

 


 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016  –  2017
TUẦN TỪ 08/5/2017  ĐẾN  12/5/2017

 

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

Ghi chú

2

8/5/2017

 

Lớp K10-Điện1

Truyền động điện

 

1P(19sv)

 

2

8/5/2017

 

Lớp K10-XD1

Cấp thoát nước

 

1P(6sv)

 

4

10/5/2017

 

Lớp K10-Điện1

Tiếng Anh chuyên ngành

 

1P(19sv)

 

4

10/5/2017

 

Lớp K10-XD1

Kỹ thuật điện công trình

 

1P(6sv)

 

4

10/5/2017

 

Lớp K10-QLXD1

Địa chất công trình

 

1P(6sv)

 

6

12/5/2017

 

Lớp K10-Điện1

Máy điện

 

1P(19sv)

 

6

12/5/2017

 

Lớp K10-XD1 + K10-QLXD1

Kết cấu bê tông cốt thép

 

1P(12sv)

 

 

GHI CHÚ:     + Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang các nhân của mình (ở mục xem lịch thi).

                        + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 03/5/2017. Ngày 04/5/2017 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

                        + Lãnh đạo khoa và cố vấn học tập thông báo cho giảng viên, sinh viên trong các tuần tới thường xuyên cập nhật trang các nhân để xem lịch thi đợt 1 kỳ 2.

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

 

Phòng Đào tạo

 


 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016  –  2017
TUẦN TỪ 15/5/2017  ĐẾN  19/5/2017

 

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số PT

Ghi chú

2

15/5/2017

 

Lớp K10-Điện1

Cung cấp điện 1

 

1P(19sv)

 

2

15/5/2017

 

Lớp K10-KT1+K10-QT1

Đường lối CM của ĐCSVN

 

2P(33sv/p)

 

2

15/5/2017

 

Lớp K10-XD1

Đồ án bê tông cốt thép

 

1P(20sv)

 

2

15/5/2017

 

Lớp K11-XD1

Tiếng Anh 2

 

1P(13sv)

 

4

17/5/2017

 

Lớp K10-Điện1

Trang bị điện 1

 

1P(19sv)

 

4

17/5/2017

 

Lớp K10-KT1

Kế toán TCDN 2

TN

2P(22sv/p)

 

4

17/5/2017

 

Lớp K10-QT1

Hội nhập kinh tế quốc tế và WTO

 

1P(17sv)

 

4

17/5/2017

 

Lớp K10-XD1 + K10-QLXD1

Kết cấu thép

 

1P(14sv)

 

4

17/5/2017

 

Lớp K11-XD1

Tin học đại cương

PM

1P(14sv)

 

6

19/5/2017

 

Lớp K10-KT1

Quản trị doanh nghiệp

 

2P(21sv/p)

 

6

19/5/2017

 

Lớp K10-QT1

Quản trị Marketting 2

 

1P(17sv)

 

6

19/5/2017

 

Lớp K10-XD1 + K10-QLXD1

Kỹ thuật  thi công 1

 

1P(12sv)

 

6

19/5/2017

 

Lớp K11-XD1

Sức bền vật liệu

 

1P(10sv)

 

 

GHI CHÚ: 

+ Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang các nhân của mình ( ở mục xem lịch thi ).

            + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 09/5/2017. Ngày 10/5/2017 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

            + Lãnh đạo khoa và cố vấn học tập thông báo cho giảng viên, sinh viên trong các tuần tới thường xuyên cập nhật trang các nhân để xem lịch thi đợt 1 kỳ 2.

 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

Phòng Đào tạo

 

 

 


Tải lịch thi tại đây 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 147
Hôm qua: 192
Tổng cộng: 1076785