Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần được mở tại học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

[Tải thông báo tại đây]


 


DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC MỞ TẠI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

TT

 

Tên môn học

 

Số TC

 

Số tuần TH

 

Số giờ LT

 

Số giờ TH

 

Hình thức tổ chức lớp

 

 

I./ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:

 

 

 

 

 

 

 

     1. KHÓA 10

 

 

 

 

 

 

 

NGÀNH CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

 

1

Đường lối CM của ĐCSVN

3

 

60

 

 

 

2

Đo lường và cảm biến

3

 

54

 

 

3

Lý thuyết điều khiển tự động

2

 

36

 

 

4

Cung cấp điện 2

2

 

36

 

 

5

Điều khiển lập trình (PLC)

2

 

36

 

 

6

Điều khiển khí nén và thuỷ lực

2

 

36

 

 

7

Trang bị điện 2

2

 

36

 

 

8

Thực tập điện tử

2

2

 

80

 

9

Thực tập trang bị điện

2

2

 

80

 

 

 

NGÀNH CNTT

 

 

 

 

 

1

Lập trình Web

4

 

60

 

 

2

Phát triển hệ thống thông tin quản lý

4

 

60

 

 

3

Công nghệ. Net

4

 

60

 

 

4

Phát triển các ứng dụng mạng và CSDL

4

 

60

 

 

5

Đảm bảo chất lượng phần mềm

4

 

60

 

 

 

 

NGÀNH KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

1

Thuế

2

 

39

 

 

2

Kế toán thương mại dịch vụ

4

 

75

 

 

3

Kế toán quản trị

3

 

60

 

 

4

Kiểm toán

2

 

39

 

 

5

Tổ chức hạch toán kế toán

3

 

60

 

 

6

Kế toán máy