Thông báo V/v tổ chức đăng ký học lại các môn học, mô đun được mở tại học kỳ 1 năm học 2018 - 2019


 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN
Đợt 1 năm học 2018 - 2019

 

TT Tên lớp Tên môn học Số TC Số giờ Ghi chú
1 K12-ĐIỆN1 An toàn điện 2 30  
2 K11-XD1 An toàn lao động 1 15  
3 K13-A1 Chính trị 5 90  
4 K13-XD1 Cơ học lý thuyết 3 45  
5 K11-TIN1 Công nghệ .NET 2 45  
6 K11-TIN1 Công nghệ Java 3 45  
7 K12-ĐIỆN1 Điện tử công suất 2 30  
8 K11-ĐIỆN1 Điều khiển khí nén và thủy lực 2 30  
9 K11-ĐIỆN1 Điều khiển lập trình PLC 2 30  
10 K11-XD1 Dự toán xây dựng 3 45  
11 K11-ĐIỆN1 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 45  
12 K12-KT1 Giáo dục quốc phòng 3 165  
16 K13-A1 Giáo dục thể chất 1 1 30  
17 K12-KT1 Giáo dục thể chất 3 1 30  
21 K11-KT1 Kế toán HCSN 2 45  
22 K12-KT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 5 90  
23 K11-KT1 Kiểm toán 3 45  
24 K13 Kinh tế vi mô 3 45  
25 K11-XD1 Kinh tế xây dựng 2 30  
26 K13-QT1 Kỹ năng thuyết trình 2 45  
27 K11-ĐIỆN1 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 30  
28 K12-ĐIỆN1 Kỹ thuật số 2 30  
29 K11-KT1 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 30  
31 K11-XD1 Kỹ thuật thi công 2 2 30  
32 K11-TIN1 Lập trình di động 2 45  
33 K12-TIN1 Lập trình hướng đối tượng C++ 2 45  
34 K12-TIN1 Lập trình trực quan 3 60  
36 K13-KT1 Lý thuyết tài chính- tiền tệ 3 45  
37 K12-TIN1 Mạng máy tính 3 60  
38 K13-KT-QT1 Marketing căn bản 2 30  
39 K12-ĐIỆN1 Máy điện 2 30  
40 K11-XD1 Môi trường trong xây dựng 1 15  
41 K11-XD1 Nền và móng 2 30  
42 K13-TIN1 Ngôn ngữ lập trình C\C++ 3 60  
43 K13 Nguyên lý kế toán 3 45  
44 K12-QT1 Nguyên lý thống kê 2 30  
45 K12 Những NLCB của CNML2 3 45  
46 K11-KT1 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 60  
48 K13-CNKT1 Pháp luật đại cương 2 30  
49 K12-QT1 Pháp luật kinh tế 2 30  
50 K11-QT1 Quan hệ công chúng 2 45  
51 K12-QT1 Quản trị doanh nghiệp 3 45  
52 K11-TIN1 Quản trị mạng máy tính 3 45  
53 K11-QT1 Quản trị Marketing 4 60  
54 K11-QT1 Quản trị thương hiệu 3 45  
55 K12-KT1 Tài chính doanh nghiệp 3 45  
56 K12-KT1 Thống kê doanh nghiệp 2 30  
57 K13-ĐIỆN1 Thực hành cơ khí 1 30  
58 K11-ĐIỆN1 Thực hành máy điện 2 60  
59 K13-A1 Tiếng Anh 1 3 60  
60 K12-TIN1 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 3 60  
61 K12-ĐIỆN1 Tiếng anh chuyên ngành Điện, Điện tử 2 45  
62 K13-A1 Tin học đại cương 3 60  
63 K11-QT1 Tin học ứng dụng kinh doanh 2 45  
64 K11-KT1 Tổ chức hạch toán kế toán 3 60  
65 K11-XD1 Tổ chức thi công 2 30  
66 K13-CNKT1 Toán cao cấp 3 45  
67 K12-QT1 Toán kinh tế 3 45  
68 K11-ĐIỆN1 Trang bị điện  3 45  
69 K12-ĐIỆN1 Truyền động điện 2 30  
70 K12 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30  
73 K13-ĐIỆN1 Vật liệu điện-điện tử 2 30  
74 K13-CNKT1 Vẽ kỹ thuật  3 45  
75 K13-XD1 Vẽ kỹ thuật 2 1 15  

 


[Tải file gốc tại đây]

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 75
Hôm qua: 142
Tổng cộng: 1070620