Giới thiệu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

SỨ MẠNG:

     Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đào tạo đa cấp, đa ngành, đa hệ để chuẩn bị nhân lực chất lượng cao; tiến hành nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và các hoạt động phục vụ cộng đồng góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển Thủ đô Hà Nội, các địa phương khác trong cả nước, khu vực và hướng đến quốc tế.

TẦM NHÌN:

     Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng HN sẽ trở thành trường Đại học của Thủ đô Hà Nội, một cơ sở đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và xã hội, hợp tác quốc tế. Nhà trường cung cấp điều kiện, môi trường tốt nhất cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập đảm bảo nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, đất nước, khu vực và hướng đến quốc tế.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:

     Với phương châm: “Chất lượng đào tạo là sự sống còn của Nhà trường”

     Để thực hiện sứ mạng của mình, Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội cam kết:

   1. Duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực của Hệ thống Quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 :2008 để ngày càng thỏa mãn nhu cầu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Thủ đô và xã hội.

   2. Biên soạn giáo trình phục vụ cho tất cả các ngành học do Nhà trường đào tạo.

   3. Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ cao đẳng chính quy.

   4. Được kiểm định và công nhận chất lượng trường đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   5. Tăng cường phát triển hợp tác quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập Quốc tế.

   6. Xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường theo hướng hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc tế theo hình thức xã hội hóa, có sự đầu tư của các trường Đại học nước ngoài.

   7. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp đảm bảo chuyên môn giỏi, kỹ năng tốt, Ý thức nghề nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2010-2012

     Để thực hiện tuyên ngôn sứ mạng và chính sách chất lượng đã cam kết, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội công bố các mục tiêu chất lượng cho giai đoạn 2010-2012 như sau:

   1. Hệ thống quản lý chất lượng đào tạo theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Nhà trường được cấp giấy chứng nhận trong năm học 2010-2011.

   2. Hoàn thành việc biên soạn giáo trình với tỷ lệ 50% môn học do Nhà trường đào tạo.

   3. Được kiểm định và công nhận chất lượng trường đại học, cao đẳng đạt loại tốt của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2011-2012.

   4. Đào tạo theo hệ thống tín chỉ với hệ chính quy từ cao đẳng trở lên từ năm học 2010 – 2011.

   5. Đồng cấp bằng cao đẳng với Cộng hòa Pháp từ năm 2011. Du học 2 giai đoạn hoặc liên thông với các trường Đại học Mỹ, Canada, Pháp từ năm 2012.

   6. Tiến hành xây dựng cơ sở vật chất tại cơ sở 2.

   7. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là 75%, trong đó đào tạo theo địa chỉ là 35%.

   8. Đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sĩ, NCS: 13%, Thạc sĩ: 57% và có khả năng hội nhập quốc tế cao.

   9. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học. Đảm bảo có 02 đề tài cấp Thành phố và tham gia đề tài cấp Bộ trở lên.

 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH
 KS NGUYỄN DUY PHI

 

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 210
Hôm qua: 420
Tổng cộng: 734349